Nederlands English

Waaijenberg Verhuizers meest gezonde ondernemer


De gezondheid van medewerkers is van groot belang. Dat mag dan ook af en toe aandacht krijgen.


Op 13 november j.l. was Waaijenberg Verhuizers aanwezig bij de opening van het dienstencentrum te Ede. Hierbij kon elke ondernemer zijn gezondheid testen via het wellpoint, beschikbaar gesteld door Achmea.
Waaijenberg is vervolgens tot meest gezonde ondernemer gekozen.
Met deze overwinning kreeg Waaijenberg het wellpoint voor 1 dag cadeau.
Op vrijdag 6 februari j.l. heeft al het personeel hun gezondheid getest. Het volgende werd gemeten: BMI waarde, vetpercentage, hartslag en bloeddruk.
Hieruit bleek dat de 3 meeste gezonde werknemers 3 verhuizers waren.

Waaijenberg mag dus trots zijn op haar gezonde medewerkers.


- Nieuwe T-shirts voor kinderen GBS de Triangel
- Scandinaviëdag te Almere
- Slideshow Bethanië
- Mondial Movers opnieuw winnaar beste MKB-bedrijf
- Bedankbrief en felicitaties vanuit EZ
- Richard en Allegon Frederiks winnaars fiets
- Waaijenberg neemt deel aan Scandinaviëdag
- Waaijenberg in Nederlands Dagblad 02-07
- Waaijenberg helpt Tempo Team
- Waaijenberg op het NOS-journaal van 8 uur
- Schenking aan Goede doelen
- Waaijenberg neemt deel aan Scandinaviëdag
- Waaijenberg op beurzen
- New Zealand adds Silver Fern Visa
- Waaijenberg steunt Accare in Roparun
- Reboundrien de Alpen in tegen kanker!
- Gespecialiseerd in Canada
- Waaijenberg Verhuizers meest gezonde ondernemer
- Waaijenberg gaat de wereld rond
- ‘Ik vertrek’ krijgt hulp
- Waaijenberg en kankerbestrijding
- Nieuwe mede eigenaar
- Verhuizingen Van der Graaf sluit zich aan

Meer informatie


Wilt u nog meer weten of een afspraak maken? Neem contact op met de dichtstbijzijnde vestiging of stuur een e-mail naar: info@waaijenberg.nl.
Persberichten Persberichten


Verhuisverhalen Verhuisverhalen